Om oss

I Dalarna växer det fram nya företag som har till syfte att skapa arbete. Företag som anställer och arbetstränar människor som idag står långt från arbetsmarknaden. I länet finns idag 19 arbetsintegrerande sociala företag som omsätter ca 35 miljoner och har cirka 200 anställda och sysselsatta i arbetsträning och praktik.

 

Se filmen om ASF i Dalarna

Några siffror om ASF i Dalarna
19
Antal ASF i Dalarna
200
Antal anställda & sysselsatta
35 mnkr
Tillsammans omsätter vi