Om oss

I Dalarna växer det fram nya företag som har till syfte att skapa arbete. Företag som anställer och arbetstränar människor som idag står långt från arbetsmarknaden. I länet finns idag ett 20-tal arbetsintegrerande sociala företag som omsätter ca 40 miljoner och har cirka 300 anställda och sysselsatta i arbetsträning och praktik.

Se filmen om ASF i Dalarna

Några siffror om ASF i Dalarna
20
Antal ASF i Dalarna
300
Antal anställda & sysselsatta
40 mnkr
Tillsammans omsätter vi