De arbetsintegrerande sociala företagen ska vara med och bidra till ökad hållbar tillväxt i Dalarna

Regeringen har stora förväntningar på att de arbetsintegrerande sociala företagen (ASF) ska bidra till att skapa arbetstillfällen för grupper med svag ställning på arbetsmarknaden. I Dalarna spelar ASF en viktig roll för att få in fler människor på arbetsmarknaden. Under 2017 och 2018 drev Region Dalarna därför projektet ”Utveckling av ASF i Dalarna” där det övergripande syftet var att öka kunskap och kännedom om nyttan med ASF i Dalarna och skapa möjligheter för ASF att bidra till ökad hållbar tillväxt i Dalarna.

Projektet finansierades av Tillväxtverket och Region Dalarna. Projektet drevs i samverkan med Region Dalarna, Kompetensbyrån, Coompanion Dalarna och AB Samarkand2015 under perioden februari 2017 – oktober 2018. Projektet föregicks av arbetet med en förstudie/ handlingsplan för ASF i Dalarna som samma aktörer i samverkan tog fram under hösten 2016.

Vill du veta mer om projektet är du välkommen att kontakta:
Mikael Källman, strateg Näringslivsutveckling, Entreprenörskap och socialt företagande Region Dalarna
Tel. 023-77 70 79
E-post: mikael.kallman[at]regiondalarna.se

Här kan du läsa mer om projektet och ASF i Dalarna

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara