De arbetsintegrerande sociala företagen ska vara med och bidra till ökad hållbar tillväxt i Dalarna

Regeringen har stora förväntningar på att de arbetsintegrerande sociala företagen (ASF) ska bidra till att skapa arbetstillfällen för grupper med svag ställning på arbetsmarknaden. I Dalarna spelar ASF en viktig roll för att få in fler på arbetsmarknaden. Region Dalarna har därför startat projektet ”Utveckling av ASF i Dalarna” som bl.a. ska öka kunskap och kännedom om nyttan med ASF i Dalarna och skapa möjligheter för ASF att bidra till ökad hållbar tillväxt i Dalarna.

Projektet finansieras av Tillväxtverket och Region Dalarna. Projektet drivs i samverkan med Region Dalarna, Kompetensbyrån, Coompanion Dalarna och AB Samarkand2015 under perioden februari 2017 – oktober 2018. Projektet föregicks av arbetet med en förstudie/ handlingsplan för ASF i Dalarna som samma aktörer i samverkan tog fram under hösten 2016.

Vill du veta mer om projektet är du välkommen att kontakta:
Mikael Källman, projektledare Region Dalarna
Tel. 023-77 70 79
E-post: mikael.kallman[at]regiondalarna.se

Här kan du läsa mer om projektet och ASF i Dalarna:
www.regiondalarna.se/verksamhet/tillvaxt/arbetsintegrerade-sociala-foretag/

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara