ASF har som mål att skapa samhällsnytta

Ett arbetsintegrerande socialt företag har som mål att genom arbete och delaktighet integrera människor i samhälle och arbetsliv. Kännetecknande för företagen är:

  • att de har två affärsidéer: att producera och sälja produkter eller tjänster på marknaden samt att integrera människor i arbetslivet på olika sätt.
  • att de skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt.
  • att de återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamheter
  • att de är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.

Du kan läsa mer om sociala företag och arbetsintegrerande sociala företag på Tillväxtverkets sidor om socialt företagande.